Inspecties

Veel restaurateurs vinden het jammer dat zij niet meer door de mistery-guest van de ANWB bezocht worden. Zij missen de onafhankelijke beoordeling van hun restaurant met de vele waardevolle adviezen die de inspecteurs gaven. De inspecteurs die in de afgelopen jaren de inspecties voor de ANWB deden, blijven deze uitgebreide inspecties uitvoeren, maar nu voor Les Gourmands.

Een goede restaurateur streeft ernaar zijn onderneming continu op een zo hoog mogelijk peil te houden. Zij kunnen dat doen door geregeld de mistery-guests van Les Gourmands hun bedrijf te laten inspecteren. De uitgebreide rapportage is een leidraad om het personeel en het beleid – waar nodig – bij te sturen.

Geïnspecteerd door Les Gourmands staat gelijk aan ‘betrouwbaar’ en ‘kwaliteit’. Als de restaurateur een abonnement heeft, houdt die bovendien zijn bedrijf en personeel scherp omdat het restaurant geregeld geïnspecteerd wordt.

Kortom: een Les Gourmands-inspectie maakt kwaliteit meetbaar en zichtbaar.